U TAM’SI AU D’EUX LÀ DU FLEUVE

Theatre

Higelin Mutomb
Institut français
04/03/2022 19:00

Wedstrijd Jong Talent

Het verhaal speelt zich af in de Kasulo-mijn in Kolwezi. Legene is een 18-jarige minderjarige mijnwerker die in deze buurt is geboren. Een jaar na de ontdekking van kobalt wordt hij uit zijn buurt verdreven ; deze wijk wordt privébezit, en hij gaat er werken.
Dit stuk is een artistiek proces dat een mogelijkheid tot migratie wil creëren, vertrekkend van een poëtische analyse om zo tot een toneelstuk te komen. Het is een vrije bewerking van het boek “Testament de Tchicaya U Tam’si”, een analyse van de poëzie van U Tam’si door professor Maurice Amuri van de Universiteit van Lubumbashi. Het is een vergelding van het neokolonialisme in de DRC in relatie tot haar rivier, haar wouden en land, tegenover de wereld.

tekst | Higelin Mutomb regie en spel | Higelin Mutomb met dank aan | Institut francais de Lubumbashi

U TAM’SI AU D’EUX LÀ DU FLEUVE

Theatre

Higelin Mutomb
Institut français
04/03/2022 19:00

Concours Jeunes Talents

La scène se déroule dans la mine de Kasulo à Kolwezi. Legene est un garçon mineur de 18 ans qui est né dans ce quartier. Il se voit chassé de son quartier une Année après la découverte du cobalt ; ce quartier devient occupation privée où il y va pour travailler.
Cette pièce est une démarche artistique qui consiste à créer une possibilité de migration, partant d’un texte d’analyse poétique à une pièce de théâtre . cette pièce est une adaptation large du livre “Testament de Tchicaya U Tam’si” qui est une analyse de la poésie de U Tam’si du Professeur Maurice Amuri de L’UNILU qui a pour objectif de faire valoir la vision du néocolonialisme en RDC rapport avec son fleuve, sa forêt et terre face au monde.

texte | Higelin Mutomb mise-en-scène et jeu | Higelin Mutomb remerciements | Institut francais de Lubumbashi