ZAIRE SANS EMBOUCHURE : LOQUACE SANS TITRE

Theatre

Chaupin Lutobo
Institut français
03/03/2022 19:00

Wedstrijd Jong Talent

Dit stuk gaat over een welsprekendheidswedstrijd van een groep jongeren van een literair collectief. Ze besloten openhartige gesprekken tussen hen aan te gaan over actuele kwesties en existentiële thema’s. In feite is het een avontuur dat erin bestaat het woord te bevrijden door een spel met woorden om in een duel te verklaren, aan te tonen, op te eisen, aan te moedigen en te pleiten. De winnaar wordt de hoofdrolspeelster van de door de jury aangewezen scène na haar briljante tussenkomsten in de finale van het duel met haar vriend rond het thema VRIJHEID. En ze stelde een vraag…

tekst en regie | Chaupin Lutobo met dank aan | eerst wil ik eer betonen aan mijn oom die me de smaak van het theater en van de literatuur heeft bijgebracht, de priester Jean Valéry Lutobo (die reeds overleden is) dat hij rust in vrede. Met dank aan mijn familie, mijn vrienden en kennissen, de ploeg waarmee ik het plezier heb dit stuk te mogen delen, aan de leden van Festival Connexion Kin waaronder Paul Kerstens en Michael Disanka en tenslotte aan mijn publiek en aan mijn lezers.