Algemene info

Connexion

Een generatie van jonge artiesten zijn in Afrika, in het Midden-Oosten en elders hun eigen geschiedenis aan het schrijven, die van hun leven of van hun land. Vanuit de actualiteit of vanuit het verleden creëren ze alternatieven. Identiteit is voor hen geen probleem: met veel gemak mengen ze talen, vormen, stijlen. Niets is hen vreemd. Connexion ondersteunt werk van jong talent en van gevestigde artiesten die Europa veel meer zouden kunnen bieden dan vandaag het geval is. Geen miserabilisme, wel energie, creativiteit en weerbarstigheid. Verrassend, inspirerend en… broodnodig.