ALGEMENE INFO

Connexion BXL

Een generatie van jonge artiesten zijn in Afrika, in het Midden-Oosten en elders hun eigen geschiedenis aan het schrijven, die van hun leven of van hun land. Vanuit de actualiteit of vanuit het verleden creëren ze alternatieven. Identiteit is voor hen geen probleem: met veel gemak mengen ze talen, vormen, stijlen. Niets is hen vreemd. Connexion BXL presenteert werk van jong talent en van gevestigde artiesten die Europa veel meer zouden kunnen bieden dan vandaag het geval is. Geen miserabilisme, wel energie, creativiteit en weerbarstigheid. Verrassend, inspirerend en… broodnodig.

Connexion

Het festival is een initiatief van Connexion, een Brusselse vzw die ontmoeting en culturele samenwerking tussen Noord en Zuid en Zuid en Zuid stimuleert en ontwikkelt. Connexion werd opgericht door Jan Goossens, Hildegard de Vuyst en Paul Kerstens, het team dat de internationale werking uitbouwde in KVS van 2005 tot 2016. Samen met structurele partners in, ondermeer, Ramallah, Kinshasa, Tunis, Bamako en Durban worden artistieke projecten geconcipieerd en uitgewerkt en wordt ingezet op betere zichtbaarheid, spreiding en onderlinge betrokkenheid.